J01F F01_2 Klindamycin - Injeksjonsvæske og Infusjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Kronisk osteomyelitt. Infeksjoner ved immunsvikt. Alvorlige postoperative infeksjoner. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bakteriologisk undersøkelse og resistensbestemmelse bør foretas.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
A87Komplikasjon etter behandling116, 136
B99Immunsvikt INA31, 136
L70Osteomyelitt kronisk136
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
M86Osteomyelitt136
T80Komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon116, 136
T81.4Infeksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted116, 136
T82Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar116, 136
T83Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier116, 136
T84Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater116, 136
T85Komplikasjoner ved andre innvendige proteser, implantater og transplantater116, 136
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

116

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.