J01C A08_1 Pivmecillinam

Refusjonsberettiget bruk:

Pyogene kroniske eller stadig residiverende infeksjoner i nyrer/urinveier. Urinveisinfeksjoner ved immunsvikt. Palliativ behandling i livets sluttfase. Infeksjoner ved organtransplantasjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA31, 136
U70Nyrebekkenbetennelse141
U71Cystitt/urinveisinfeksjon IKA141
U72Uretritt141
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
N10Akutt tubulointerstitiell nefritt141
N11Kronisk tubulointerstitiell nefritt141
N12Tubulointerstitiell nefritt, ikke spes. som ak. eller kr.141
N15Andre tubulointerstitielle nyresykdommer141
N30Cystitt141
N34Uretritt og uretrasyndrom141
N39.0Urinveisinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon141
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

141

Pasienten må oppfylle et av følgene vilkår: - Pasienten har brukt/vil bruke antibiotika minst 3 måneder årlig på grunn av infeksjoner i nyrer/urinveier. - Pasienten har i gjennomsnitt de to siste årene hatt minst 3 årlige infeksjoner i nyrer/urinveier. - Pasienten bruker medikamentell behandling for en kronisk sykdom i refusjonslisten hvor sykdommen gir økt risiko for infeksjoner i nyrer/urinveier.