G03D C02_1 Noretisteron

Refusjonsberettiget bruk:

Substitusjonsbehandling frem til overgangsalder ved hypofysesvikt, manglende ovarier eller inaktive ovarier.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
A87Eggstokksvikt etter behandling125
A87Hypopituitarisme etter behandling125
A90Turners syndrom125
T99Hypofysesvikt INA125
ICDVilkårnr.
E23Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse125
E28.3Primær ovarialsvikt125
E89.3Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer125
E89.4Eggstokksvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer125
Q96Turners syndrom125
Vilkår:
125

Behandlingen skal være instituert i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av spesialist i indremedisin, nevrokirurgi, nevrologi, pediatri eller fødselshjelp og kvinnesykdommer.