G01A F02_2 Klotrimazol - Vagitorie (500 mg), vaginaltablett (500 mg)

Refusjonsberettiget bruk:

Ved immunsvikt: Vaginale candidainfeksjoner.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
B99Immunsvikt INA31, 136
ICDVilkårnr.
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.