D07X C01_2 Betametason - Salve

Refusjonsberettiget bruk:

Subakutte og kroniske inflammatoriske hudsykdommer spesielt ved hyperkeratotiske tilstander. Atopisk eksem, kontakteksem, seboréisk eksem, neurodermatitt og psoriasis.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
S86Seboréisk dermatitt-
S87Atopisk dermatitt/eksem-
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA-
S89Bleiedermatitt-
S91Psoriasis-
S99Hud/underhud sykdom IKA-
ICDVilkårnr.
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom-
L20Atopisk dermatitt-
L21Seboréisk dermatitt-
L22Bleiedermatitt-
L23Allergisk kontaktdermatitt-
L24Toksisk kontaktdermatitt-
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.