D07B C02_1 Fluocinolonacetonid og antiseptika

Refusjonsberettiget bruk:

Inflammatoriske, for eksempel allergiske og kløende lidelser i hud, når mistenkt eller manifest infeksjon foreligger, og denne ikke kan behandles separat. Intertrigo. Seboréisk eksem.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
S86Seboréisk dermatitt-
S87Atopisk dermatitt/eksem-
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA-
S89Bleiedermatitt-
S91Psoriasis-
S99Hud/underhud sykdom IKA-
ICDVilkårnr.
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom-
L20Atopisk dermatitt-
L21Seboréisk dermatitt-
L22Bleiedermatitt-
L23Allergisk kontaktdermatitt-
L24Toksisk kontaktdermatitt-
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.