D07A D01_2 Klobetasol - Sjampo

Refusjonsberettiget bruk:

Topikal behandling av moderat psoriasis i hodebunnen hos voksne.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S91Psoriasis-
ICDVilkår nr
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.