D05B B02_1 Acitretin

Refusjonsberettiget bruk:

Alvorlig psoriasis som pga utbredelse og lokalisasjon er invalidiserende, psoriasis erythrodermia og pustuløs psoriasis. Forsøksvis ved hyperkeratosis palmoplantaris, ichtyosis, Dariers sykdom, lichen ruber planus i hud og/eller slimhinner, pityriasis rubra pilaris og andre alvorlige dys- og hyperkeratoser.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S91Psoriasis43
S99Hud/underhud sykdom IKA43
ICDVilkår nr
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom43
L11Andre akantolytiske lidelser43
L40Psoriasis43
L43Lichen ruber planus43
L44.0Pityriasis rubra pilaris43
L57.0Aktinisk keratose43
L82Seboréisk keratose43
L85Annen epidermal fortykkelse43
L87Forstyrrelser i transepidermal eliminasjon43
L93Lupus erythematosus43
Vilkår:
43

Refusjon ytes kun etter resept fra spesialist i hud og veneriske sykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet