C10A X09_1 Ezetimib

Refusjonsberettiget bruk:

Primær hyperkolesterolemi: sammen med et statin som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter som ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene eller monoterapi som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter hvor et statin vurderes uegnet eller ikke tolereres. Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH): sammen med et statin som tilleggsbehandling til kostholdsendringer. Homozygot sitosterolemi (Fytosterolemi): som tilleggsbehandling til kostholdsendringer.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)211, 212
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)211
ICDVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)211, 212
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)211
Vilkår:
211

Refusjon ytes når ezetimib brukes: 1) som tillegg til statin hos pasienter med familiær hyperkolesterolemi som ikke oppnår tilstrekkelig kolesterolreduksjon med statiner i maksimal tolererbar dose, eller 2) som monoterapi hos pasienter som ikke kan bruke statiner på grunn av interaksjonsproblemer eller bivirkninger.

212

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert hjertekarsykdom når ezetimib brukes som tillegg til statiner hos pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig kolesterolreduksjon ved behandling med statiner i maksimalt tolererbare doser.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)