C10A A05_1 Atorvastatin

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperlipoproteinemi når kost- og livsstilsendringer ikke gir tilstrekkelig risikoreduksjon. Til forebygging av kardiovaskulære hendelser hos pasienter som vurderes å ha høy risiko for første kardiovaskulære hendelse som et tillegg til korrigering av andre risikofaktorer

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
-51Organtransplantasjon136
ICDVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)