C09C A06_1 Kandesartan

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Behandling av hjertesviktpasienter med nedsatt systolisk venstre ventrikkelfunksjon (venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon =<40%) som tilleggsbehandling til ACE-hemmere eller når ACE-hemmere ikke tolereres

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
K77Hjertesvikt-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkårnr.
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I50Hjertesvikt-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.