C09B B02_1 Enalapril og lerkanidipin - tablett 10mg/10mg

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av essensiell hypertensjon hos pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med lerkanidipin 10 mg alene.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkårnr.
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
Vilkår:
Ingen spesifisert.