C09A A05_1 Ramipril

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Hjertesvikt. Profylaktisk for å redusere mortalitet etter gjennomgått hjerteinfarkt komplisert med permanent eller forbigående hjertesvikt. Manifest glomerulær nefropati med eller uten diabetes. Begynnende diabetesnefropati hos pasienter med type 2 diabetes og hypertensjon. Forebyggelse av hjerteinfarkt, hjerneslag og kardiovaskulær død hos pasienter med kjent aterosklerotisk sykdom og hos type 2 diabetikere som i tillegg har minst en annen risikofaktor.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
K75Akutt hjerteinfarkt-
K76Aterosklerotisk hjertesykdom-
K76Hjerteinfarkt gammelt-
K77Hjertesvikt-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
K91Cerebral aterosklerose-
K91Stenose precerebral arterie-
K91Stenose/okklusjon hjernearterie-
K92Aterosklerose aorta-
K92Aterosklerose arteria renalis-
K92Aterosklerose arterie ekstremitet-
K92Aterosklerose generalisert-
T89Diabetes type 1-
T90Diabetes type 2-
U88Glomerulonefritt/nefropati-
ICDVilkår nr
E10Diabetes mellitus type 1-
E11Diabetes mellitus type 2-
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I21Akutt hjerteinfarkt-
I22Påfølgende hjerteinfarkt-
I25.1Aterosklerotisk hjertesykdom-
I25.2Gammelt hjerteinfarkt-
I50Hjertesvikt-
I65Okkl. og stenose av precereb. art., uten hj.inf. som følge-
I66Okkl. og stenose av hjernearterier, uten hj.inf. som følge-
I67.2Cerebral aterosklerose-
I70Aterosklerose-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N05Uspesifisert nefrittisk syndrom-
N18Kronisk nyresykdom-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.