C09A A01_1 Kaptopril

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Hjertesvikt: Kronisk hjertesvikt med redusert systolisk ventrikkelfunksjon, i kombinasjon med diuretika og når det er passende, digitalis og betablokkere.Hjerteinfarkt: - Korttidsbehandling (4 uker): Behandling av alle klinisk stabile pasienter i løpet av de første 24 timene etter infarktet. -Langtidsbehandling: Forebygge symptomatisk hjertesvikt hos klinisk stabile pasienter med asymptomatisk venstre ventrikkel dysfunksjon (ejeksjonsfraksjon mindre/lik 40%). Behandling av diabetisk nefropati med makroproteinuri hos pasienter med type I diabetes.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K75Akutt hjerteinfarkt-
K77Hjertesvikt-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
U88Glomerulonefritt/nefropati-
ICDVilkår nr
E10.2Diabetes mellitus type 1 med nyrekomplikasjoner-
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I21Akutt hjerteinfarkt-
I22Påfølgende hjerteinfarkt-
I50Hjertesvikt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.