C08D B01_1 Diltiazem - Cardizem Retard depottablett

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Angina pectoris.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
K74Iskemisk hjertesykdom med angina-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkår nr
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I20Angina pectoris-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.