C07A A07_1 Sotalol

Refusjonsberettiget bruk:

Profylakse og behandling av ventrikulære og supraventrikulære takyarytmier.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
K78Atrieflimmer/flutter-
K79Paroksysmal takykardi-
K80Hjertearytmi IKA-
ICDVilkårnr.
I47Paroksysmal takykardi-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I49Annen hjertearytmi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.