C03D A04_2 Eplerenon

Refusjonsberettiget bruk:

Som tillegg til standardbehandling, inkludert betablokkere, for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med stabil venstre ventrikkel dysfunksjon (LVEF mindre enn/lik 40%) og klinisk påvist hjertesvikt etter nylig gjennomgått hjerteinfarkt. Som tillegg til standard optimal behandling for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos voksne pasienter med New York Heart Association (NYHA) klasse II (kronisk) hjertesvikt og venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon (LVEF mindre enn/lik 30 %).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
K77Hjertesvikt-
ICDVilkårnr.
I50Hjertesvikt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)