C02D B02_1 Hydralazin

Refusjonsberettiget bruk:

Hjertesvikt som er kronisk refraktær overfor konvensjonell terapi, og hvor det foreligger lavt minuttvolum og normalt eller lett forhøyet fyllingstrykk i venstre ventrikkel. Hypertensjon som er resistent mot annen terapi.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
K77Hjertesvikt-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
ICDVilkårnr.
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I50Hjertesvikt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.