B01A C22_1 Prasugrel

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av aterotrombotiske hendelser gitt samtidig med acetylsalisylsyre hos pasienter med akutt koronarsyndrom (dvs. ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-segmentelevasjon [UA/NSTEMI] eller hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon [STEMI]) som gjennomgår primær eller forsinket perkutan koronarintervensjon (PCI).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
A89Blodkarimplantat problemer-
K74Angina pectoris ustabil-
K75Akutt hjerteinfarkt-
ICDVilkårnr.
I20.0Ustabil angina-
I21Akutt hjerteinfarkt-
I22Påfølgende hjerteinfarkt-
Z95.5Status med angioplastisk koronarimplantat og -transplantat-
Z95.8Status med andre spes. impl. og transpl. i hjerte og blodkar-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)