B01A C04_1 Klopidogrel

Refusjonsberettiget bruk:

Forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser hos: -Voksne pasienter med hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), hjerneinfarkt (fra 7 dager til mindre enn 6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom. -Voksne pasienter med akutt koronarsyndrom. Refusjon ytes også til pasienter som trenger forbehandling før en planlagt koronar intervensjon eller som har gjennomgått en koronar intervensjon med innleggelse av stent, samt til pasienter som har fått innsatt stent i halsarterier, intestinale arterier eller nyrearterier.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
A89Blodkarimplantat problemer-
K74Angina pectoris ustabil-
K75Akutt hjerteinfarkt-
K89Forbigående cerebral iskemi-
K90Hjerneslag-
K91Okklusjon og stenose av precerebrale arterier, uten hjerneinfarkt som følge-
K92Aterosklerose/perifer karsykdom-
ICDVilkår nr
G45Forbigående cerebrale iskemiske anfall og besl. syndromer-
I20.0Ustabil angina-
I21Akutt hjerteinfarkt-
I22Påfølgende hjerteinfarkt-
I63Hjerneinfarkt-
I65Okkl. og stenose av precereb. art., uten hj.inf. som følge-
I70.2Aterosklerose arterie ekstremitet-
I73.9Uspesifisert sykdom i perifere kar (Claudicatio intermittens)-
Z95.5Status med angioplastisk koronarimplantat og -transplantat-
Z95.8Status med andre spes. impl. og transpl. i hjerte og blodkar-
Vilkår:
Ingen spesifisert.