B01A B01_2 Heparin - Inj.væske 5000 IE/ml

Refusjonsberettiget bruk:

Profylakse og behandling av tromboemboliske tilstander. Antikoagulasjon ved bruk av kunstig nyre og hjerte-lungemaskin.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-11Antikoagulasjon - teknisk bruk-
-22Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt-
B83Koagulasjonsdefekt INA-
B83Koagulasjonsdefekt spesifisert-
K74Iskemisk hjertesykdom med angina-
K75Akutt hjerteinfarkt-
K76Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA-
K78Atrieflimmer/flutter-
K89Forbigående cerebral iskemi-
K90Hjerneinfarkt trombose/emboli-
K92Emboli, trombose ateriell IKA-
K93Lungeemboli-
K94Årebetennelse-
ICDVilkårnr.
-11Antikoagulasjon - teknisk bruk-
-22Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt-
D68.8Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser-
D68.9Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse-
G45Forbigående cerebrale iskemiske anfall og besl. syndromer-
I20Angina pectoris-
I21Akutt hjerteinfarkt-
I22Påfølgende hjerteinfarkt-
I25Kronisk iskemisk hjertesykdom-
I26Lungeemboli-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I63Hjerneinfarkt-
I74Emboli og trombose i arterier-
I80Flebitt og tromboflebitt-
I81Portvenetrombose-
I82Annen emboli og trombose i vener-
Vilkår:
Ingen spesifisert.