A11C C03_1 Alfakalsidol

Refusjonsberettiget bruk:

Sykdommer med forstyrrelse i kalsium/fosfatomsetningen som skyldes en nedsatt renal produksjon av 1,25(OH)2D3: Renal osteodystrofi. Postoperativ og idiopatisk hypoparathyreoidisme, samt pseudohypoparathyreoidisme. Osteomalasi. Renal rakitt, Familiær hypofosfatemisk D- vitaminresistent rakitt, Familiær D-vitaminavhengighet.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
A87Hypoparatyreoidisme etter behandling-
T99Hypoparatyreoidisme-
U99Renal osteodystrofi-
ICDVilkårnr.
E20Hypoparatyreoidisme-
E89.2Hypoparatyreoidisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer-
N25Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.