A07E C04_1 Balsalazid

Refusjonsberettiget bruk:

Mild til moderat ulcerøs kolitt.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
D94Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt-
ICDVilkårnr.
K51Ulcerøs kolitt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)