A07E C02_1 Mesalazin - Stikkpille 1g

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av aktiv ulcerøs proktitt.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
D94Ulcerøs proktitt-
ICDVilkårnr.
K51.2Ulcerøs (kronisk) proktitt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)