A04A A55_1 Palonosetron kombinasjoner

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast i forbindelse med sterkt emetogen cisplatinbasert cancer kjemoterapi. Forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med moderat emetogen cancer kjemoterapi.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom9, 136
ICDVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom9, 136
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.