A02B C05_2 Esomeprazol - Enterogranulat til mikstur

Refusjonsberettiget bruk:

Refluksøsofagitt. Patologisk refluks.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
D84Gastroøsofageal refluxsykdom214
ICDVilkårnr.
K21Gastroøsofageal reflukssykdom214
Vilkår:
214

Refusjon ytes til: - barn fra og med 1 år til og med 11 år, og - pasienter som ikke kan svelge oppløst esomeprazol enterotabletter. Dette skal dokumenteres i journalen.