A02B C02_1 Pantoprazol - 20 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Refluksøsofagitt. Patologisk refluks. Forebygging av NSAID-relaterte mage- og duodenalsår hos risikopasienter med behov for langtidsbehandling med NSAID.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
-61Forebygging av legemiddelinduserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter-
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D84Gastroøsofageal refluxsykdom-
ICDVilkårnr.
-61Forebygging av legemiddelinduserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter-
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
K21Gastroøsofageal reflukssykdom-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)