MIKSTUR 0,8 mg/ml (jordbærsmak): 1 ml inneh.: Bromheksinhydroklorid 0,8 mg, benzosyre, propylenglykol, maltitol, sukralose, hydroksyetylcellulose, aroma, renset vann.


MIKSTUR 1,6 mg/ml (kirsebærsmak): 1 ml inneh.: Bromheksinhydroklorid 1,6 mg, benzosyre, maltitol, sukralose, levomentol, aroma, renset vann.


OPPLØSELIGE TABLETTER 8 mg: Hver oppløselig tablett inneh.: Bromheksinhydroklorid 8 mg, acesulfamkalium, betakaroten (E 160a), hjelpestoffer. Peppermynte- og sitronsmak.


TABLETTER 8 mg: Hver tablett inneh.: Bromheksinhydroklorid 8 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Luftveislidelser med patologisk seig slimdannelse: Trakeobronkitt, bronkittisk emfysem, astmatisk bronkitt, pneumokonioser og kronisk betennelsesaktige lungesykdommer, bronkiektasier. Ved sputumprovokasjon for undersøkning på TB eller tumorceller.
Reseptfri bruk Korttidsbehandling av seigt slim (bronkialsekret) i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer.

Dosering

Mikstur 0,8 mg/ml
Voksne og ungdom >12 år: 10 ml 3 ganger daglig. I begynnelsen av behandlingen kan det være nødvendig å øke den daglige dosen opp til 48 mg (20 ml 3 ganger daglig) hos voksne. Barn 6-12 år: 5 ml 3 ganger daglig. Barn 2-6 år: 2,5 ml 3 ganger daglig. Barn <2 år: 1,25 ml 3 ganger daglig. Bør ikke brukes til barn <2 år uten avtalt med lege.
Mikstur 1,6 mg/ml
Voksne og ungdom >12 år: 5 ml 3 ganger daglig. I begynnelsen av behandlingen kan det være nødvendig å øke den daglige dosen opptil 48 mg (10 ml 3 ganger daglig) hos voksne. Barn 6-12 år: 2,5 ml 3 ganger daglig. Barn <6 år: Mikstur 0,8 mg/ml anbefales.
Oppløselige tabletter
Voksne og ungdom >12 år: 1 tablett 3 ganger daglig. I begynnelsen av behandlingen kan det være nødvendig å øke den daglige dosen opptil 48 mg (2 oppløselige tabletter 3 ganger daglig) hos voksne.
Tabletter
Voksne og ungdom >12 år: 1 tablett 3 ganger daglig. I begynnelsen av behandlingen kan det være nødvendig å øke den daglige dosen opptil 48 mg (2 tabletter 3 ganger daglig) hos voksne. Barn 6-12 år: 1/2 tablett 3 ganger daglig.
Administrering Oppløselige tabletter: Løses opp i et glass kaldt eller varmt vann. Oppløsningen skal røres før den drikkes. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved akutte luftveisproblemer bør lege oppsøkes hvis symptomene ikke bedres eller blir verre under behandlingen. Alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom (SJS)/toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) er rapportert. Ved symptomer/tegn på hudutslett som forverres (i noen tilfeller med blemmer i huden eller slimhinnelesjoner), bør behandlingen umiddelbart avbrytes, og lege kontaktes. I tidlig fase av SJS/TEN kan pasienten først oppleve ikke-spesifikke influensalignende symptomer som f.eks. feber, verking i kroppen, rhinitt, hoste og sår hals. Forsiktighet utvises ved ulcus pepticum. Kan ved nylig overstått hemoptyse løse koagler og ny blødning kan oppstå. Pasienten bør være oppmerksom på økt sekresjon. Hjelpestoffer: Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, f.eks. galaktosemi. Oppløselige tabletter: Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Miksturer: Inneholder maltitol og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Inneholder benzosyre som kan gi økt bilirubinnivå hos nyfødte (opptil 4 ukers alder). Miksturen kan ha en mildt lakserende effekt. Mikstur 0,8 mg/ml inneholder propylenglykol som ved samtidig bruk av andre alkohol dehydrogenase-substrater, f.eks. etanol, kan gi bivirkninger hos nyfødte. Mikstur 1,6 mg/ml inneholder levomentol som kan gi refleksapné og/eller laryngospasme hos barn <2 år ved kontakt med neseslimhinnen. Unngå derfor kontakt med neseslimhinnen og neseborene hos barn <2 år. Lege skal kontaktes umiddelbart hvis slike symptomer oppstår.

Interaksjoner

Bruk av bromheksin sammen med antibiotika (amoksicillin, erytromycin, oksytetrasyklin) fører til høyere antibiotikakonsentrasjon i lungevev.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetPasserer placenta. Begrensede data vedrørende bruk hos gravide, og bruk bør unngås under graviditet.
AmmingGår over i morsmelk hos dyr, men det er ukjent om bromheksin går over hos mennesker. Risiko for det ammende barnet kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen spesifikke symptomer på overdosering hos mennesket er rapportert. Basert på rapporter om utilsiktet overdose og/eller feilmedisinering, er de observerte symptomene sammenfallende med bivirkninger som kvalme og brekninger, og kan trenge symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeNedsetter viskositeten ved spalting av sMPS, øker sekretmengden. Bronkialsekretet blir mer tyntflytende og opphostingen av stagnert sekret lettes. Full terapeutisk effekt oppnås først etter 3 til 5 dagers terapi.
AbsorpsjonRask og fullstendig. Tmax ca. 1 time. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 22% for tabletter, ca. 27% for mikstur. Samtidig matinntak gir høyere plasmakonsentrasjon av bromheksin.
ProteinbindingCa. 95%.
FordelingVdss ved i.v. administrering: Inntil 1200 liter. Bromheksinkonsentrasjon i lungene 2 timer etter dosering, er 1,5-3,2 ganger høyere i bronkioler/bronkialt vev og mellom 2,4-5,9 ganger høyere i parenkymalt vev, sammenlignet med plasmakonsentrasjonen.
HalveringstidDen dominerende t1/2 for eliminasjon er ca. 1 time. Clearance: 843-1073 ml/minutt.
MetabolismeMetaboliseres nesten fullstendig i lever.
UtskillelseHovedsakelig via nyrene.

Pakninger uten resept

Pakningene er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Bisolvon, MIKSTUR:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,8 mg/ml (jordbærsmak) 125 ml
395281
- * F

Bisolvon, MIKSTUR:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1,6 mg/ml (kirsebærsmak) 125 ml
015943
- * F
250 ml
519929
- * F

Bisolvon, OPPLØSELIGE TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
8 mg 16 stk. (blister)
045051
- * F

Bisolvon, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
8 mg 50 stk. (blister)
465757
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bisolvon MIKSTUR 0,8 mg/ml (jordbærsmak)

Gå til godkjent preparatomtale

Bisolvon MIKSTUR 1,6 mg/ml (kirsebærsmak)

Gå til godkjent preparatomtale

Bisolvon OPPLØSELIGE TABLETTER 8 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Bisolvon TABLETTER 8 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Tabletter, oppløselige tabletter og mikstur 0,8 mg/ml: 09.09.2021

Mikstur 1,6 mg/ml: 29.09.2021


Sist endret: 24.11.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)