Bio-C-Vitamin

Pharma Nord
TABLETTER, filmdrasjerte 750 mg: Hver tablett inneh.: Kalsiumaskorbat 907 mg tilsv. askorbinsyre 750 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av påvist C-vitaminmangel.

Dosering

Voksne, inkl. barn og ungdom >12 år: 1 tablett daglig, eller 1 tablett hver andre eller tredje dag, etter behov.
Barn <12 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige data vedrørende sikkerhet.
Administrering: Tas oralt.

Kontraindikasjoner

Vitamin C øker opptaket av visse former for jern og bør ikke anvendes av personer med jernakkumuleringssykdom. Bør ikke brukes av personer med tendens til nyresten, med nedsatt nyrefunksjon eller glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Vitamin C kan forsterke effekten av deferoksamin og gi økt jernutskillelse. Større doser vitamin C kan påvirke antikoagulasjonsbehandling.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan anvendes under graviditet.
Amming: Det er en naturlig grense for mengde vitamin C som går over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virkningsmekanismer er ikke fullstendig klarlagt, men det er kjent at vitamin C er en viktig antioksidant som inngår i cellulære redokssystemer. Vitamin C er spesielt viktig for kollagensyntesen.
Absorpsjon: Biotilgjengeligheten er 80-90% ved doser på ca. 100 mg. Kinetikken er ikke-lineær og biotilgjengeligheten er lavere ved større doser.
Fordeling: I vannfasen. Høyeste konsentrasjon finnes i kjertelvev, særlig binyre og hypofyse.
Metabolisme: Omdannes delvis til bl.a. oksalat.
Utskillelse: Renalt. Ved mettede depoter, dvs. plasmakonsentrasjon >15 mg/liter, utskilles overskudd umetabolisert.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bio-C-Vitamin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
750 mg 60 stk. (blister)
009730
-
-
* F
120 stk. (blister)
166579
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.10.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2015