Bio-Biloba

Pharma Nord


Plantebasert legemiddel.

N06D X02 (Ginkgoblad)TABLETTER, filmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Tørret, renset ekstrakt av Ginkgo biloba L., folium 100 mg (tilsv. 3-4 g tørret ginkgoblad), tilsv. 22-27 mg flavonoider beregnet som flavonglykosider, 2,8-3,4 mg ginkgolider A, B og C, 2,6-3,2 mg bilobalid, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tradisjonelt plantebasert legemiddel brukt for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

Voksne inkl. eldre
1-2 tabletter daglig.
Barn og ungdom <18 år
Er ikke anbefalt pga. manglende data.
Administrering Tas oralt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Langvarige plager skal alltid behandles av lege. Bør ikke brukes 2 uker før en planlagt operasjon. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med blødertendens. Pasienter med epilepsi bør utvise forsiktighet pga. preparatet kan redusere effekten av antiepileptika og gi økt risiko for epileptiske anfall.

Interaksjoner

Begrensede data, tilstrekkelige undersøkelser er ikke gjort. Bør utvises forsiktighet ved samtidig kombinasjon med andre legemidler. Kan muligens forsterke effekten av antikoagulantia (warfarin) og NSAID inkl. acetylsalisylsyre. Kan muligens redusere serumkonsentrasjonen av antiepileptika.

Graviditet, amming og fertilitet

Bruk under graviditet og amming er ikke undersøkt. Bør ikke brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller rapportert.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringTradisjonelt plantebasert legemiddel.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved <25°C og originalpakningen for å beskytte mot lys..

 

Pakninger, priser og refusjon

Bio-Biloba, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
60 stk. (blister)
052998
- * F
150 stk. (blister)
053010
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bio-Biloba TABLETTER, filmdrasjerte

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.08.2016


Sist endret: 08.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)