Basiron AC

Basiron AC Wash

Galderma


Middel mot akne.

D10A E01 (Benzoylperoksid)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

GEL 5% og 10%: Basiron AC:  1 g inneh.: Benzoylperoksid 50 mg, resp. 100 mg, propylenglykol, glyserol, acrylatkopolymer, karbomer 940, natriumedetat, poloksamer 182, dokusatnatrium, vannfri kolloidal silika, natriumhydroksid, renset vann.


GEL 5%: Basiron AC Wash:  1 g inneh.: Benzoylperoksid 50 mg, akrylatkopolymer, glyserol, karbomer 940, natriumolefinsulfonat, natriumhydroksid, renset vann.


Dosering

Lett svie vil vanligvis kjennes ved første applisering, og litt rødhet og avflassing kan forekomme de første dagene. I løpet av de første behandlingsukene vil en økning i avflassingen vanligvis forekomme. Dette er ikke skadelig og vil normalt avta i løpet av en dag eller to hvis behandlingen midlertidig avbrytes. Ved alvorlig irritasjon anbefales det enten å bruke preparatet sjeldnere, midlertidig slutte med behandlingen eller avbryte den helt. Etter at stabil bedring er inntrådt, anbefales periodevis behandling med intervaller på noen uker eller måneder.
Basiron AC
De angrepne områdene skal være tørre og rene før applisering. Det anbefales å starte med gel 5%. Påsmøres de angrepne områdene i et tynt lag 1-2 ganger daglig. Personer med ømfintlig hud bør påsmøre gelen 1 gang daglig før sengetid. Hvis tilfredsstillende resultat ikke oppnås med gel 5%, bør det vurderes å bruke gel 10%. I starten av behandlingen kan gelen vaskes av etter 1-4 timer, senere kan avvasking utsettes hvis huden tåler det.
Basiron AC Wash
Appliseres 1 eller 2 ganger daglig på de angrepne hudområdene. Preparatet appliseres 1 gang daglig, deretter kan doseringen økes til 2 ganger daglig under forutsetning av at preparatet tolereres bra. Huden skal skylles med vann, gelen has i hendene og de angrepne hudområdene vaskes. La gelen virke i 1-5 minutter, før huden skylles grundig med vann og tørkes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun beregnet til utvortes bruk. En mild brennende følelse vil trolig merkes etter den første påføringen og litt rødhet i huden og flassing vil komme innen noen få dager, I løpet av de første ukene av behandlingen vil en plutselig økning i flassing oppstå hos de fleste pasienter. Dette er ikke skadelig og vil normalt avta i løpet av en dag eller to hvis behandlingen midlertidig avsluttes. Ved alvorlig irritasjon bør pasienten bruke preparatet sjeldnere, eller midlertidig ev. permanent avbryte behandlingen. Benzoylperoksid kan føre til hevelse og blemmer i huden. Dersom noen av disse symptomene oppstår, må behandlingen avsluttes. Skal ikke komme i kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Hvis en får preparatet i øyet, må det umiddelbart skylles med vann. Forsiktighet bør utvises når gelen appliseres på halsen og på andre følsomme områder f.eks. tynn hud. Pga. risiko for allergi bør ikke preparatet brukes på skadet hud. Gjentatt eksponering for sollys eller ultrafiolett bestråling bør unngås. Kontakt med farget materiale som hår eller fargede tekstiler kan resultere i bleking eller misfarging. Basiron AC: Inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon.

Interaksjoner

Bør ikke brukes samtidig med preparater som inneholder tretinoin (vitamin A-syre). Hvis kombinasjonsbehandling er indisert, bør det ene preparatet appliseres om morgenen og det andre om kvelden. Preparater med avskallende, irriterende eller uttørrende effekt skal ikke brukes samtidig med preparatet.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier og kliniske data antyder ingen effekt av kutant applisert benzoylperoksid på forplantningsevne, fertilitet, teratogenisitet, embryotoksisitet eller peri- og postnatal utvikling. Benzoylperoksid gel skal kun brukes av gravide hvis fordelen anses å oppveie risikoen.
AmmingUkjent om benzoylperoksid går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes påvirkes. Forsiktighet bør utvises ved bruk til ammende kvinner. Hvis preparatet benyttes må det ikke smøres på brystet, for å unngå utilsiktet overføring til spedbarnet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

En vil ikke oppnå raskere eller bedre resultat ved å smøre tykt på med gel, og hudirritasjon kan da oppstå. I slike tilfeller må behandlingen avbrytes og relevant symptomatisk behandling settes i gang.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBenzoylperoksid har gjennom sin oksyderende evne en baktericid effekt og hemmer Cutibacterium acnes nedbryting av triglyserider til frie fettsyrer, hvilket anses ha sentral betydning for dannelse av akne. Den keratolytiske effekten forårsakes av at benzoylperoksid gir avskalling av epidermis og oppløser keratin som tilstopper talgkjertlenes utførselsganger.
AbsorpsjonVed absorpsjon gjennom hud omdannes benzoylperoksid fullstendig til benzoesyre. Omdannelsen skjer primært i dermis. Humandata har vist at plasmakonsentrasjonen av benzosyre etter kutan administrering er liten.

Oppbevaring og holdbarhet

Basiron AC Wash: Oppbevares ved høyst 25°C. Basiron AC: Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

 

Pakninger, priser og refusjon

Basiron AC, GEL:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5% 40 g
061218
- * F
10% 40 g
061150
- * F

Basiron AC Wash, GEL:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5% 100 g
527150
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Basiron AC Wash GEL 5%

Gå til godkjent preparatomtale

Basiron AC GEL 5%

Gå til godkjent preparatomtale

Basiron AC GEL 10%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Basiron AC: 15.12.2020

Basiron AC Wash: 07.09.2017


Sist endret: 22.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)