Atorvastatin Xiromed

Medical Valley


Lipidmodifiserende middel.

C10A A05 (Atorvastatin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg: Hver tablett inneh.: Atorvastatinkalsiumtrihydrat tilsv. atorvastatin 10 mg, resp. 20 mg, 40 mg og 80 mg. Se for øvrig SPC.


Indikasjoner

  • Hyperkolesterolemi: Som et tillegg til diett for å redusere forhøyet totalkolesterol (total-C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn >10 år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot variant) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (tilsvarende type IIa og IIb i Fredricksons klassifisering) når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Preparatet er også indisert for å redusere total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som et tillegg til andre lipidsenkende behandlinger (f.eks. LDL-aferese) eller hvis slike behandlinger er utilgjengelige.
  • Forebygging av kardiovaskulær sykdom: Forebygging av kardiovaskulære hendelser hos voksne som er vurdert å ha høy risiko for en første kardiovaskulær hendelse, som et tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering Til oral bruk. Hele dosen kan tas på en gang når som helst på dagen, men bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice bør unngås. Svelges hele med vann. Delestreken er kun ment for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atorvastatin Xiromed, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 28 stk. (blister)
121695
Blå resept 87,80 (trinnpris 55,40) C
98 stk. (blister)
536385
Blå resept 216,50 (trinnpris 81,30) C
105 stk, (boks)
589379
Blå resept 229,40 (trinnpris 84,50) C
20 mg 28 stk. (blister)
121494
Blå resept 110,20 (trinnpris 55,90) C
98 stk. (blister)
493896
Blå resept 295,10 (trinnpris 105,20) C
105 stk. (boks)
399997
Blå resept 313,60 (trinnpris 110,10) C
40 mg 28 stk. (blister)
176711
Blå resept 138,10 (trinnpris 58,60) C
98 stk. (blister)
421434
Blå resept 392,80 (trinnpris 114,70) C
105 stk. (boks)
146827
Blå resept 418,30 (trinnpris 120,30) C
80 mg 98 stk. (blister)
479127
Blå resept 738,60 (trinnpris 167,10) C
105 stk. (boks)
595176
Blå resept 788,70 (trinnpris 176,40) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Atorvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Xiromed TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.01.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Lipitor «Upjohn EESV»


Sist endret: 04.07.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)