Atorvastatin

Mylan


Lipidmodifiserende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A05 (Atorvastatin)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg: Hver tablett inneh.: Atorvastatinkalsiumtrihydrat tilsv. atorvastatin 10 mg, resp. 20 mg, 40 mg og 80 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hyperkolesterolemi: Indisert som tillegg til diett for reduksjon av forhøyet totalkolesterol (total-C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn ≥10 år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot type) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (tilsv. type IIa og IIb i Fredricksons klassifisering), når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Atorvastatin er også indisert for reduksjon av total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese), eller hvis slik behandling ikke er tilgjengelig. Forebygging av kardiovaskulær sykdom: Forebygging av kardiovaskulære hendelser hos voksne med antatt høy risiko for en første kardiovaskulær komplikasjon, som et tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas 1 gang daglig når som helst på dagen, men helst til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås. Skal svelges hele med litt vann.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Lipitor «Upjohn EESV, Pfizer»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Atorvastatin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 30 stk. (blister)
474079
Blå resept
Byttegruppe
91,40 (trinnpris 50,20) C
100 stk. (blister)
448117
Blå resept
Byttegruppe
220,20 (trinnpris 82,20) C
20 mg 30 stk. (blister)
179915
Blå resept
Byttegruppe
115,50 (trinnpris 57,30) C
100 stk. (blister)
469329
Blå resept
Byttegruppe
300,40 (trinnpris 106,60) C
40 mg 30 stk. (blister)
388833
Blå resept
Byttegruppe
145,40 (trinnpris 60,20) C
100 stk. (blister)
403512
Blå resept
Byttegruppe
400,10 (trinnpris 116,30) C
80 mg 100 stk. (blister)
095021
Blå resept
Byttegruppe
752,90 (trinnpris 169,70) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.06.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.06.2019