Atorvastatin

Mylan

Lipidmodifiserende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.

ATC-nr.: C10A A05

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 C10A A05
Atorvastatin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atorvastatin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av atorvastatin kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atorvastatin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2017) er utarbeidet av Actavis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg: Hver tablett inneh.: Atorvastatinkalsiumtrihydrat tilsv. atorvastatin 10 mg, resp. 20 mg, 40 mg og 80 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hyperkolesterolemi: Indisert som tillegg til diett for reduksjon av forhøyet totalkolesterol (total-C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn ≥10 år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot type) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (tilsv. type IIa og IIb i Fredricksons klassifisering), når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Atorvastatin er også indisert for reduksjon av total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese), eller hvis slik behandling ikke er tilgjengelig. Forebygging av kardiovaskulær sykdom: Forebygging av kardiovaskulære hendelser hos voksne med antatt høy risiko for en første kardiovaskulær komplikasjon, som et tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas 1 gang daglig når som helst på dagen, men helst til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås. Skal svelges hele med litt vann.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Lipitor «Pfizer»


Sist endret: 14.06.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.06.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Atorvastatin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg30 stk. (blister)
474079
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
91,40 (trinnpris 51,20)C
100 stk. (blister)
448117
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
220,20 (trinnpris 85,60)C
20 mg30 stk. (blister)
179915
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
115,50 (trinnpris 58,90)C
100 stk. (blister)
469329
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
300,40 (trinnpris 111,90)C
40 mg30 stk. (blister)
388833
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
145,40 (trinnpris 62,00)C
100 stk. (blister)
403512
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
400,10 (trinnpris 122,30)C
80 mg100 stk. (blister)
095021
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
752,90 (trinnpris 179,70)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.