Atorvastatin Krka

KRKA


Lipidmodifiserende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A05 (Atorvastatin)TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg: Hver tablett inneh.: Atorvastatinkalsium tilsv. atorvastatin 80 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hyperkolesterolemi: Indisert som tillegg til diett for reduksjon av forhøyet totalkolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn >10 år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot variant) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (tilsvarende type IIa og IIb i Fredricksons klassifisering), når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Atorvastatin Krka er også indisert for å redusere totalkolesterol og LDL-kolesterol hos pasienter med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller hvis slik behandling ikke er tilgjengelig. Forebygging av kardiovaskulær sykdom: Forebygging av kardiovaskulære hendelser hos voksne med antatt høy risiko for en første kardiovaskulær hendelse, som tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Hele døgndosen kan tas på en gang når som helst på dagen. Tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås. Skal svelges hele med vann.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Lipitor «Upjohn EESV, Pfizer»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Atorvastatin Krka, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
80 mg 100 stk. (blister)
468739
Blå resept
Byttegruppe
752,90 (trinnpris 169,70) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.07.2019