Atorvastatin Accord

Accord


Lipidmodifiserende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A05 (Atorvastatin)



Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg: Hver tablett inneh.: Atorvastatinkalsiumtrihydrat tilsv. atorvastatin 10 mg, resp. 20 mg, 40 mg og 80 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hyperkolesterolemi: Indisert som tillegg til diett for å redusere forhøyet totalkolesterol (total-C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn >10 år med primær hyperkolesterolemi inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot type) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (som korresponderer til type IIa og IIb ved Fredrickson-klassifisering) når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Atorvastatin Accord er også indisert for å redusere total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller dersom slik behandling ikke er tilgjengelig. Forebygging av kardiovaskulær sykdom: Forebygging av kardiovaskulær sykdom hos voksne som er vurdert å ha høy risiko for å få en kardiovaskulær hendelse, som tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering Til oral bruk. Kan tas når som helst på døgnet, med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås. Skal svelges hele med litt vann.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atorvastatin Accord, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 100 stk. (blister)
420082
Blå resept 220,20 (trinnpris 82,20) C
20 mg 100 stk. (blister)
443415
Blå resept 300,40 (trinnpris 106,60) C
40 mg 100 stk. (blister)
150726
Blå resept 400,10 (trinnpris 116,30) C
80 mg 100 stk. (blister)
592299
Blå resept 752,90 (trinnpris 169,70) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Atorvastatin Accord TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Accord TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Accord TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Accord TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.06.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Lipitor «Upjohn EESV»


Sist endret: 07.12.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)