ATC-register

CHJERTE OG KRETSLØP
C01Hjerteterapi
C01DKardilaterende midler ved hjertesykdommer
C01D ANitrater
C01D A02Glyseroltrinitrat
Glycerylnitrat Takeda kons. til inf.
Nitroglycerin Nycomed Orifarm sublingvaltabl.
Nitroglycerin Takeda Takeda sublingvaltabl.
Nitrolingual Pohl Boskamp sublingvalspray
Transiderm-Nitro Novartis depotplaster
C01D A14Isosorbidmononitrat
Imdur 2care4 depottabl.
Imdur Orifarm depottabl.
Imdur TopRidge Pharma depottabl.
Ismo Riemser tabl.
Ismo retard 2care4 depottabl.
Ismo retard Orifarm depottabl.
Ismo Retard Riemser depottabl.
Isomex RPH Pharmaceuticals depottabl.
Monoket OD 2care4 depotkaps.
Monoket OD Merus Labs depotkaps.