Antix

Meda OTC


Antiviralt middel.

D06B B03 (Aciklovir)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KREM 5%: 1 g inneh.: Aciklovir 50 mg, stearoylmakrogolglyserider, dimetikon, cetylalkohol, lett flytende parafin, hvit vaselin, propylenglykol, renset vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av prodrom og tidlige former av residiverende munnsår forårsaket av Herpes simplex-virus.

Dosering

Voksne og barn >12 år
Kremen påføres infeksjonsstedet hver 4. time, 5 ganger daglig. Behandlingen bør påbegynnes så snart det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut, helst innen 4 timer. Behandling bør vanligvis pågå i 5 dager.
Barn <12 år
Ingen erfaring med behandling.
Administrering Påføres ikke rett før et måltid, ettersom kremen lett kan slikkes av. Vask hendene før og etter behandlingen og bruk gjerne en bomullspinne ved påføring for å unngå å spre viruset. Unngå å unødvendig berøre såret for å unngå smittespredning til andre steder på kroppen eller i øynene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kremen bør kun brukes ved sår på lepper eller i ansiktet. Bør ikke påføres slimhinner (f.eks. i munnen, øynene eller vagina). Sterkt immunsupprimerte pasienter, som f.eks. aids-pasienter og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner, bør kun bruke kremen på legens anbefaling. Behandling av HSV-infeksjon hos pasienter med samtidig pågående dermatitt eller eksem på påføringsstedet, er ikke studert. Inneholder cetylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBør kun brukes når potensielle fordeler er større enn muligheten for ukjent risiko. Likevel er risikoen for systemisk påvirkning svært liten når aciklovir krem påføres huden. Data viser ikke en økning i antall fødselsskader hos gravide som har fått aciklovir sammenlignet med den generelle populasjonen, og ingen fødselsskader viste unike eller påviste mønster som antyder en felles årsak. Dyrestudier viste ikke embryotoksisk eller teratogen effekt på kaniner, rotter eller mus.
AmmingGår over i morsmelk ved systemisk administrering, men dosen et diende barn får etter mors bruk av aciklovir krem vil imidlertid være ubetydelig.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det forventes ingen uheldige virkninger dersom hele innholdet i tuben eller pumpeflasken svelges.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeEtter å ha trengt inn i en celle som er infisert med herpes simplex-virus, omdannes aciklovir til aciklovirtrifosfat, som hemmer replikasjon av virus-DNA. Aciklovir dreper ikke latente virusarter.
AbsorpsjonKonsentrasjonen i plasma er minimal, og derfor vil det ikke foreligge noen systemisk påvirkning.

Pakninger uten resept

2 g krem er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Antix, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5% 2 g (tube)
018243
- * F
2 g (pumpeflaske)
094596
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Antix KREM 5%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.07.2012


Sist endret: 04.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)