Aerius

MSD
MIKSTUR, oppløsning 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Desloratadin 0,5 mg, sorbitol, propylenglykol, sukralose (E 955), hypromellose, natriumsitratdihydrat, smaksstoffer, sitronsyre, dinatriumedetat, renset vann.


TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett inneh.: Desloratadin 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomlindring ved allergisk rhinitt (periodisk tilbakevendende og vedvarende) og urticaria.

Dosering

Mikstur: Barn 1-5 år: 2,5 ml (1,25 mg) 1 gang daglig. Barn 6-11 år: 5 ml (2,5 mg) 1 gang daglig. Voksne og ungdom ≥12 år: 10 ml (5 mg) 1 gang daglig.
Tabletter: Voksne og ungdom ≥12 år: 1 tablett (5 mg) 1 gang daglig.
Administrering: Tas med eller uten mat. Tabletter: Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller loratadin.

Forsiktighetsregler

Hos barn <2 år er diagnosen på allergisk rhinitt spesielt vanskelig å skille fra andre former for rhinitt. Fravær av øvre luftveisinfeksjoner eller strukturelle unormalheter, samt pasienthistorie, fysiske undersøkelser og relevante laboratorie- og hudtester bør vurderes. Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nyresvikt. Bør gis med forsiktighet til pasienter med anfall i anamnesen eller familiehistorie med anfall. Små barn er hovedsakelig mer utsatt for å utvikle nye anfall. Det kan vurderes å seponere preparatet ved anfall under behandling. Pasienter bør informeres om at de færreste opplever døsighet, men at forsiktighet bør utvises ved aktiviteter som krever god konsentrasjon og reaksjonsevne, inntil det er fastslått hvordan preparatet påvirker dem. Miksturen inneholder sorbitol. Tablettene inneholder laktose. Preparatet bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, galaktoseintoleranse, total laktasemangel, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sakkarose-isomaltosedefekt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Mulighet for enkelte interaksjoner med andre legemidler. Potenserer ikke prestasjonshemmende effekter av alkohol. Tilfeller av alkoholintoleranse og berusende effekt er rapportert. Forsiktighet anbefales ved samtidig inntak av alkohol.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data (utfallet av >1000 graviditeter) indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. Dyrestudier har ikke vist teratogen effekt. Bruk under graviditet anbefales likevel ikke.
Amming: Utskilles i morsmelk. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré1, munntørrhet
Svært sjeldneAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Generelle
VanligeFeber1, tretthet
Svært sjeldneOverfølsomhetsreaksjoner (slik som anafylaktisk reaksjon, angioødem, dyspné, pruritus, utslett og urticaria).
Ukjent frekvensAsteni
Hjerte
Svært sjeldnePalpitasjoner, takykardi
Ukjent frekvensArytmi2, bradykardi2, forlenget QT-tid
Hud
Ukjent frekvensFotosensitivitet
Lever/galle
Svært sjeldneHepatitt, økt bilirubin, økte leverenzymer
Ukjent frekvensGulsott
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldneMyalgi
Nevrologiske
VanligeHodepine, insomni1
Svært sjeldneInsomni, krampeanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
Psykiske
Svært sjeldneHallusinasjon
Ukjent frekvensAggresjon, unormal atferd
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensØkt appetitt
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré1, munntørrhet
GenerelleFeber1, tretthet
NevrologiskeHodepine, insomni1
Svært sjeldne
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
GenerelleOverfølsomhetsreaksjoner (slik som anafylaktisk reaksjon, angioødem, dyspné, pruritus, utslett og urticaria).
HjertePalpitasjoner, takykardi
Lever/galleHepatitt, økt bilirubin, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeInsomni, krampeanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
PsykiskeHallusinasjon
Ukjent frekvens
GenerelleAsteni
HjerteArytmi2, bradykardi2, forlenget QT-tid
HudFotosensitivitet
Lever/galleGulsott
PsykiskeAggresjon, unormal atferd
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt

1Barn <2 år.

2Hos barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved overdose bør standard behandling vurderes for å fjerne ikke-absorbert aktiv substans. Symptomatiske og støttende tiltak anbefales. Desloratadin fjernes ikke ved hemodialyse.

Egenskaper

Klassifisering: Langtidsvirkende, selektiv, perifer H1-reseptorantagonist, ikke-sederende. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren og påvirker ikke psykomotorisk yteevne.
Virkningsmekanisme: Hemmer in vitro frisetting av proinflammatoriske cytokiner som IL-4, IL-6, IL-8 og IL-13 fra humane mastceller/basofile celler. I tillegg hemmes uttrykking av adhesjonsmolekylet P-selektin i endotelceller.
Absorpsjon: Raskt. Cmax nås etter ca. 3 timer.
Proteinbinding: 83-87%.
Halveringstid: Ca. 27 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aerius, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg/ml120 ml
564441
Blå resept
-
84,60C

Aerius, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg30 stk. (blister)
097080
Blå resept
Byttegruppe
58,60 (trinnpris 58,60)C
100 stk. (blister)
472759
Blå resept
Byttegruppe
144,10 (trinnpris 144,10)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.02.2020