Aciklovir Norfri

Evolan Pharma


Antiviralt middel, nukleosidanalog.

D06B B03 (Aciklovir)HUDSTIFT 5%: 1 g inneh.: Aciklovir 50 mg, ricinusolje, hardfett, karnaubavoks, hvit vaselin, bivoks, oktyldodekanol, butylhydroksytoluen, vaniljearoma.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av prodrom og tidlige former av residiverende munnsår forårsaket av herpes simplex-virus.
Reseptfri bruk Behandling av tidlige tegn på munnsår forårsaket av herpes simplex-virus.

Dosering

Voksne og barn >12 år
Hudstiften påsmøres hver 4. time i den våkne delen av døgnet, dvs. 5 ganger daglig. Bør smøres på lesjonene eller lesjoner under utvikling så snart som mulig, fortrinnsvis under de tidligste stadier (prodrom eller erytem). Behandlingen kan også startes under senere stadier (papel eller blære). Behandlingen bør vare i 5 dager. Dersom såret ikke er tilhelet kan behandlingen utvides til 10 dager.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <12 år: Ingen erfaring med behandling.
Tilberedning/Håndtering Stiften skal ikke deles med andre.
Administrering Hvis stiften er oppvarmet, f.eks. i hånden eller i lommen, blir den mykere og lettere å påføre. Smør på nok stift til å dekke hele området inkl. ytterkantene. Dersom bruk sammenfaller med et måltid, skal stiften påføres etter man har spist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for aciklovir, valaciklovir, butylhydroksytoluen eller øvrige hjelpestoffer.

Forsiktighetsregler

Bør ikke påsmøres slimhinner, f.eks. i munnen, øynene eller vagina, da stiften kan irritere. Særlig forsiktighet må utvises for å unngå feilbruk av stiften i øynene. Ved alvorlig nedsatt immunforsvar (f.eks. aidspasienter eller pasienter som nylig har gjennomgått benmargstransplantasjon) bør oral administrering vurderes. Slike pasienter bør rådes til å oppsøke lege for behandling av alle infeksjoner. Hjelpestoffer: Inneholder butylhydroksytoluen og ricinusolje som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSystemisk eksponering av aciklovir etter topikal applisering er svært lav. Det er ikke påvist økning i antall misdannelser blant barn av mødre som hadde fått aciklovir, sammenlignet med den øvrige populasjonen. Preparatet bør likevel bare brukes under graviditet dersom fordelen oppveier en mulig risiko.
AmmingAciklovir går over i morsmelk, men systemisk absorpsjon etter lokal administrering er minimal. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
FertilitetIngen tilgjengelig informasjon om påvirkning på human kvinnelig fertilitet. En studie viste ingen klinisk signifikant effekt på mannlig fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Risiko for overdosering er usannsynlig. En hudstift à 3 g inneholder kun 150 mg aciklovir og det er liten sannsynlighet for bivirkninger om innholdet inntas peroralt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAciklovir fosforyleres til den aktive metabolitten aciklovirtrifosfat i den herpesinfiserte cellen ved tilstedeværelse av herpes simplex-kodet tymidinkinase. Aciklovirtrifosfat forhindrer viral DNA-syntese ved å fungere som substrat for og hemmer av herpesspesifikk DNA-polymerase.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Pakninger uten resept

Hudstift inntil 3 g er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Aciklovir Norfri, HUDSTIFT:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5% 3 g
564867
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Aciklovir Norfri HUDSTIFT 5%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.02.2019


Sist endret: 22.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)