Vectavir

Perrigo

Antiviralt middel.

ATC-nr.: D06B B06

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKREM 1%: 1 g inneh.: Penciklovir 10 mg, hvit vaselin, flytende parafin, cetostearylalkohol, propylenglykol, cetomakrogol 1000, renset vann.


Indikasjoner

Behandling av munnsår (herpes labialis) forårsaket av herpes simplex-virus.
Reseptfri bruk: Behandling av tidlige tegn på munnsår (herpes labialis), forårsaket av herpes simplex-virus.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Påføres med 2 timers intervall i løpet av den våkne tid av døgnet. Behandlingen skal fortsette i 4 dager. Behandlingen skal påbegynnes så snart som mulig etter at symptomene oppstår. Selv hos pasienter som har begynt behandlingen senere i sykdomsforløpet (dvs. etter at papula eller vesicula er utviklet), vil penciklovir aksellerere tilheling, redusere smerter forbundet med sår og forkorte varigheten av virusutskillelse.
Barn <12 år: Ingen erfaring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller famciklovir.

Forsiktighetsregler

Skal kun brukes på sår på lepper og rundt munnen. Ikke anbefalt til påføring på slimhinner (f.eks. i øyne, munn, nese eller genitalia). Unngå spesielt påføring i eller i nærheten av øynene. Oral behandling kan være indisert hos svært immunsupprimerte pasienter (f.eks. pga. aids eller benmargstransplantasjon), og disse bør derfor konsultere lege før bruk av kremen. Inneholder cetostearylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontaktdermatitt), og propylenglykol som kan forårsake hudirritasjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Det er liten sannsynlighet for bivirkninger ved bruk av gravide, da systemisk absorpsjon etter lokal applikasjon er minimal. Pga. manglende erfaring anbefales likevel ikke bruk hos gravide, med mindre fordeler for moren oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Bør kun brukes under amming dersom potensielle fordeler anses å oppveie potensiell risiko.
Penciklovir

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Hud
VanligeLokale reaksjoner på påføringsstedet (inkl. svie, smerte i huden, hypoestesi)
Ukjent frekvensAllergisk dermatitt (inkl. utslett, pruritus, blemmer og ødem)
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet, urticaria
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudLokale reaksjoner på påføringsstedet (inkl. svie, smerte i huden, hypoestesi)
Ukjent frekvens
HudAllergisk dermatitt (inkl. utslett, pruritus, blemmer og ødem)
ImmunsystemetOverfølsomhet, urticaria

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: D06B B06

Egenskaper

Virkningsmekanisme: In vivo- og in vitro- aktivitet mot herpes simplex-virus 1 og 2 og varicella zoster-virus. Aktiveres i virusinfiserte celler ved rask fosforylering til trifosfat ved tilstedeværelse av virusindisert tymidinkinase. Trifosfatet kan påvises i infiserte celler i 12 timer etter administrering og hemmer replikasjon av virus-DNA. I ikke-infiserte celler som utsettes for penciklovir er konsentrasjonen av trifosfat ubetydelig. Ved terapeutiske penciklovirkonsentrasjoner vil slike celler derfor etter all sannsynlighet ikke påvirkes. Kliniske studier viser at penciklovirbehandling reduserer helingstiden med 30% (opptil 1 dag kortere) sammenlignet med placebo, tid til smerteopphør er 25-50% raskere (medianforbedring opptil 1 dag), og smitteperioden reduseres med opptil 40% (1 dag kortere).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke fryses.

Pakninger uten resept

2 g krem er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 03.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.12.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Vectavir, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%2 g
399782
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.