Oppdatert fra Legemiddelverket: 06.12.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Betnovat salve og krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.12.2019


Det er mangel på Betnovat 0,1% salve og krem Pasienter som bruker Betnovat bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med betametason, som er virkestoffet i Betnovat, Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Betnovat, Betnovat med chinoform «GlaxoSmithKline»

Risiko for benigne- og maligne neoplasier

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.12.2019


Benigne- og maligne neoplasier er sett hos barn behandlet med mekasermin. Det har derfor kommet oppdaterte råd til leger om mekaserminbehandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Increlex «Ipsen»

Mangel på Caverject Dual 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019


Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger med alprostadil injeksjon tilsvarende til Caverject Dual 20 mg injeksjon, 2 sett. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.06.2020. Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. Pasienter som bruker Caverject Dual 20 mg injeksjon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil 20 mg injeksjon på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Caverject Dual «Pfizer»

Mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2019


Det er mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Bricanyl injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Bricanyl «AstraZeneca»

Mangel på Behepan tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 29.11.2019


Det er mangel på Behepan 1 mg tabletter. Pasienter som bruker Behepan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med cyanokobalamin som er virkestoffet i Behepan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Behepan «Pfizer»

Salgsstopp på Cefotaxim MIP

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking

Publisert første gang: 28.11.2019


Det er salgsstopp på Cefotaxim MIP, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning Salg av Cefotaxim MIP fra grossist er stoppet på grunn av avvik under inspeksjon. Apotek og sykehusapotek selge ut det de har på lager. Det blir levert et parti Cefotaxim Villerton 1 g og 2 g til Norge i midten av desember. Det blir levert et lite parti Cefotaxim MIP 1 g og 2 g fra alternativ virkestoffprodusent i første uken av desember Legemiddelverket i samråd med Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) utformet råd for å redusere bruken av cefotaksim, i tillegg til råd om behandlingsalternativer. Sjekk nyhetssaken.


Varselet gjelder følgende preparater: Cefotaxim MIP «MIP Pharma»

Mangel på Penicillinmiksturer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.11.2019


Det er mangel på Apocillin mikstur alle pakningsstørrelser, og Weifapenin 200 ml. Pasienter som bruker Apocillin eller Weifapenin mikstur bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin og Weifapenin mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Apocillin «Actavis», Weifapenin «Mylan Healthcare Norge AS»

Bacimycin 5 mg/g, 5 g har utgått.

Type: Generelt

Publisert første gang: 15.11.2019


Bacimycin 5 mg/g, 5 g har utgått. 15 g er fremdeles tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Bacimycin «Actavis»

Catapresan 25 mikrog tabletter avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.11.2019


Catapresan 25 mikrog tabletter avregistreres. Pasienter som bruker Catapresan 25 mikrog tabletter bør få informasjon om at legemidlet avregistreres, og annen behandling bør vurderes.


Varselet gjelder følgende preparater: Catapresan «Boehringer Ingelheim»

Mangel på Gemkabi 38 mg/ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.11.2019


Det er mangel på Gemkabi 38 mg/ml. Dette gjelder 200 mg og 1 g hetteglass. 2 g hetteglass er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Gemkabi «Fresenius Kabi»

Risiko for doseringsfeil med metotreksat tabletter og ferdigfylte penner

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 18.10.2019


Tabletter og ferdigfylte penner med metotreksat skal kun brukes en gang i uken. La pasienten velge hvilken ukedag metotreksat skal tas.Informer om at det kan være livsfarlig å ta metotreksat hver dag og at lege må kontaktes umiddelbart ved mistanke om overdosering.


Varselet gjelder følgende preparater: Metex «Medac», Methotrexate «Teva», Methotrexate «Pfizer», Methotrexate Cipla «Cipla»

Mangel på Indivina

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.10.2019


Det er meldt mangel på Indivina 1 mg/2,5 mg tabletter Pasienter som bruker Indivina bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat, som er virkestoffet i Indivina. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Indivina «Orion»

Mangel på Dermovat salve og krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2019


Det er mangel på Dermovat 0,05% salve og krem Pasienter som bruker Dermovat salve/krem bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klobetasol, som er virkestoffet i Dermovat salve/krem. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med klobetasol salve/krem kan utleveres på blå resept. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Dermovat «GlaxoSmithKline»

Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling med Picato

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 23.09.2019


Det er meldt tilfeller av plateepitelkreft hos pasienter som bruker ingenolmebutat (Picato), og noen kliniske studier viser en økt insidens av hudkreft. Be pasienter som behandles med Picato om å være på vakt mot utvikling av hudlesjoner, og oppsøke legehjelp umiddelbart hvis en lesjon oppstår. Dette gjelder særlig pasienter med tidligere hudkreft.


Varselet gjelder følgende preparater: Picato «LEO», Picato «Orifarm», Picato «2care4»

Persantin Retard avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.09.2019


Persantin Retard tabletter (dipyridamol) avregistreres. Det er ingen tilsvarende alternativer til Persantin Retard tilgjengelig på det norske markedet. Berørte pasienter må få alternativ behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Persantin Retard «Boehringer Ingelheim»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline», Ranitidin «ratiopharm»

Mangel på Finasterid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Finasterid 5 mg tabletter Pasienter som bruker Finasterid "Actavis" bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med finasterid, som er virkestoffet i Finasterid "Actavis". Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Finasterid «Actavis»

Leveringssvikt Naproxen tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Naproxen 250 mg og 500 mg tabletter. Pasienter som bruker Naproxen bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med naproksen, som er virkestoffet i Naproxen. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Utenlandsk pakning Naproxen AL 500 mg 100 tabletter kan ikke forskrives elektronisk.


Varselet gjelder følgende preparater: Naproxen «Mylan», Naproxen-E «Mylan», Naproxen Orion «Aurobindo»

Uklar informasjon om bruk av deksametason ved behandling med Blincyto hos barn

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 09.09.2019


Det er oppdaget oversettelsesfeil i preparatomtalen for Blincyto. Feilen kan potensielt skape forvirring om når barn skal medisineres med deksametason ved behandling med Blincyto.


Varselet gjelder følgende preparater: Blincyto «Amgen»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Pasienter som bruker Aurorix 150 mg og 300 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med moklobemid, som er virkestoffet i Aurorix. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med moklobemid 150 mg og 300 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Mangel på Metformin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019


Det er mangel på Metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med metformin 50 mg, 850 mg og 1000 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.02.2020. Informer pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck», Metformin «Karo Pharma»

Mangel på Cardizem Retard 90 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.07.2019


Det er meldt mangel på Cardizem Retard 90 mg tabletter. Forventet leveringstid er i starten av januar 2020. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut depottabletter med diltiazem 90 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Det kan være begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Vedtaket er gyldig til 01.02.2020. Pasienter som bruker Cardizem Retard 90 mg depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med diltiazem 90 mg depottabletter på apoteket. •Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. •Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.


Varselet gjelder følgende preparater: Cardizem Retard «Pfizer»

Atozet har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib og atorvastatin i løs kombinasjon kan forskrives på blå resept. Prisen på Atozet er blitt vesentlig høyere enn prisen for ezetimib og atorvastatin kjøpt hver for seg. Atozet mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Atozet «MSD»

Inegy har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib/Simvastatin Glenmark, Ezetimib/Simvastatin Krka og løs kombinasjon av ezetimib og simvastatin har forhåndsgodkjent refusjon. Prisen på Inegy er blitt vesentlig høyere enn prisen for disse alternativene. Inegy mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Inegy «MSD», Inegy «Orifarm»

Etalpha 2 mikrogram/ml dråper, oppløsning er midlertidig utgått.

Type: Generelt

Publisert første gang: 08.07.2019


Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Etalpha 2 mikrog/ml dråper i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Etalpha 2 mikrog/ml dråper.


Varselet gjelder følgende preparater: Etalpha «LEO»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Doxorubicin 2 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2019


Det er mangel på Doxorubicin 2mg/ml, 25 og 100 ml. MT-innehaver har fått tillatelse til å selge utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Doxorubicin Accord «Accord»

Mangel på Vitaros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.04.2019


Det er mangel på Vitaros 3 mg krem. Pasienter som bruker Vitaros bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil, som er virkestoffet i Vitaros.


Varselet gjelder følgende preparater: Vitaros «Ferring Legemidler AS»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må du vurdere bytte til annet preparat eller behandling. Vær oppmerksom på mulig endret effekt og kontroller eventuelt serumkonsentrasjonen.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Glucobay tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med akarbose som er virkestoffet i Glucobay.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Imurel

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2019


Det er mangel på Imurel 25 mg og 50 mg tabletter. Pasienter som bruker Imurel 50 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med azatioprin 50 mg tabletter.


Varselet gjelder følgende preparater: Imurel «Aspen»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 25 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol fra EU/EØS til 01.01.2020. Pasientene bør informeres om dette. •Pasienter som bruker Atenolol Mylan 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol på apoteket, som er det samme som Atenolol Mylan. •Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. •Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med atenolol kan inneholde andre hjelpestoffer.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol 100 mg fra EU/EØS til 01.05.2020. •Pasienter som bruker Atenolol Mylan 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol på apoteket, som er det samme som Atenolol Mylan. •Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. •Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med atenolol kan inneholde andre hjelpestoffer.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol 50 mg fra EU/EØS. Vedtaket er gyldig til 01.01.2020. •Pasienter som bruker Atenolol Mylan 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol på apoteket, som er det samme som Atenolol Mylan. •Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. •Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med atenolol kan inneholde andre hjelpestoffer.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er mangel på Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter. Pasienter som bruker Calcium-Sandoz brusetabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kalsium på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»