Oppdatert fra Legemiddelverket: 29.05.2020, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Pasienter som bruker Normorix Mite bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid, som er virkestoffene i Normorix Mite. Utenlanske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Normorix mite «Takeda»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


•Pasienter som bruker Salazopyrin EN enterotabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med sulfasalazin på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Parlodel tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


•Pasienter som bruker Parlodel tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med bromokriptinmesilat på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Parlodel «Meda»

Mangel på Risperidon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2020


Det er mangel på Risperidon 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Risperidon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med risperidon, som er virkestoffet i Risperidon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Risperidon Sandoz «Sandoz»

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020


•Pasienter som bruker Mianserin tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med mianserinhydroklorid på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Mianserin «Mylan»

Mangel på Colrefuz tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020


•Pasienter som bruker Colrefuz tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kolkisin på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Colrefuz «Actavis»

Risiko for QT-forlengelse ved bruk av Plaquenil i forbindelse med covid-19

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 05.05.2020


Helsepersonell rådes til å utvise forsiktighet ved bruk av hydroksyklorokin utenfor godkjent indikasjon i behandling av covid-19. Hjerteovervåking på sykehus tilrådes, særlig hos pasienter med spesielle risikofaktorer.


Varselet gjelder følgende preparater: Plaquenil «sanofi-aventis»

Begrensning i bruk av cyproteron på grunn av risiko for hjernehinnesvulst

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.04.2020


Behandling med høydose cyproteron bør begrenses til tilfeller der annen behandling ikke er en mulighet. I tillegg skal cyproteron i høy- eller lavdose ikke brukes av personer som har eller har hatt hjernehinnesvulst.


Varselet gjelder følgende preparater: Zyrona «Orifarm Generics», Androcur «Orifarm», Diane «Bayer AB», Androcur «Bayer AB»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020


Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.10.2020. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Mestinon 60 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.04.2020


Det er mangel på Mestinon 60 mg filmdrasjerte tabletter, 150 stk. Pasienter som bruker Mestinon 60 mg filmdrasjerte tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med pyridostigminbromid, som er virkestoffet i Mestinon.


Varselet gjelder følgende preparater: Mestinon «Mylan Healthcare Norge AS»

Risiko for infeksjoner i forbindelse med behandling med BCG-bakterier

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 03.04.2020


Det er rapportert om at det er risiko for at latente BCG-infeksjoner kan oppstå, med potensielt dødelig utfall etter behandling med BCG-bakterier. Det er utviklet et pasientvarslingskort for å støtte påvisning av alvorlig systemisk BCG-infeksjon.


Varselet gjelder følgende preparater: BCG-medac «Medac»

Rasjonering på azitromycin

Type: Generelt

Publisert første gang: 31.03.2020


Azitromycin er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Apoteket kan ikke utlevere preparater inneholdende azitromycin på hvit resept. Unntak: Ved infeksjoner med mycoplasma genitalium tillates salg av azitromycin på hvit resept. Nøyaktig diagnose må være skrevet på resepten.Dette gjelder ikke hvite resepter skrevet ut før 31.mars 2020. Rasjoneringen gjelder alle formuleringer unntatt øyedråper.


Varselet gjelder følgende preparater: Zitromax «Orifarm», Azitromax «Pfizer»

Rasjonering av Plaquenil

Type: Generelt

Publisert første gang: 30.03.2020


Plaquenil er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Plaquenil og tilvarende kan kun leveres ut på blå resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Plaquenil «sanofi-aventis»

Rasjonering av Prednisolon

Type: Generelt

Publisert første gang: 30.03.2020


Prednisolon-holdige tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient. Apotek kan kun levere ut for inntil 1 måneds forbruk om gangen.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda», Prednisolon Alternova «Alternova»

Ny kontraindikasjon ved bruk av Pradaxa

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 30.03.2020


Det er innført en ny kontraindikasjon ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat (Pradaxa) og den faste dosekombinasjonen glekaprevir/pibrentasvir (Maviret).


Varselet gjelder følgende preparater: Pradaxa «Boehringer Ingelheim»

Esmya er midlertidig tilbaketrukket fra markedet etter ny melding om alvorlig leverskade

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 24.03.2020


Det er rapportert inn et nytt tilfelle om leverskade med påfølgende levertransplantasjon etter behandling med Esmya. Legemidlet er midlertidig tilbaketrukket mens det pågår en gjennomgang av nytte-risiko-forholdet. Pasienter på behandling med Esmya skal seponeres og foreta leverfunksjonsprøver.


Varselet gjelder følgende preparater: Esmya «Gedeon Richter»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2020


Det er for tiden mangel på Pneumovax. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Pneumovax «MSD»

Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter på rasjoneringslisten

Type: Generelt

Publisert første gang: 12.03.2020


Reseptbelagte paracetamol-holdige tabletter er underlagt rasjonering fra apotek til pasient: Det skal maksimalt utleveres 100 tabletter per ekspedering.


Varselet gjelder følgende preparater: Panodil, Panodil Zapp «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare», Paracet «Karo Pharma», Paracetamol Orifarm «Orifarm Generics»

Mangel på Aduvanz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.03.2020


Det er mangel på Aduvanz 30 mg og 70 mg kapsler. Pasienter som bruker Aduvanz 30 mg og/eller 70 mg kapsler bør få informasjon om at de kan få Elvanse 30 mg og/eller 70 mg kapsler, uten å kontakte rekvirent først. Det gis midlertidig refusjon av Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler til pasienter over 18 år. Det er derfor ikke behov for å søke individuell refusjon for Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler.


Varselet gjelder følgende preparater: Aduvanz «Shire»

Mangel på Constella

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.03.2020


Det er mangel på Constella 290 mcg kapsler Pasienter som bruker Constella bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med linaklotid, som er virkestoffet i Constella. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Constella «Allergan»

Ibaril krem er midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.12.2019


Ibaril 2,5 mg/g krem er midlertidig utgått Pasienter som bruker Ibaril bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med desoksymetason krem, som er virkestoffet i Ibaril. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak


Varselet gjelder følgende preparater: Ibaril «sanofi-aventis»

Mangel på Syntocinon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019


Det er mangel på Syntocinon 6,7 mcg/dose, 5 ml nesespray. Pasienter som bruker Syntocinon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med oksytocin, som er virkestoffet i Syntocinon. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Syntocinon «Alfasigma»

Risiko for benigne- og maligne neoplasier

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.12.2019


Benigne- og maligne neoplasier er sett hos barn behandlet med mekasermin. Det har derfor kommet oppdaterte råd til leger om mekaserminbehandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Increlex «Ipsen»

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019


Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Pasienter som bruker Caverject bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil, som er virkestoffet i Caverject Dual. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Pasienter som bruker Caverject Dual 20 mg injeksjon bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alprostadil 20 mg injeksjon på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.


Varselet gjelder følgende preparater: Caverject Dual «Pfizer»

Mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2019


Det er mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Bricanyl injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Bricanyl «AstraZeneca»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Pasienter som bruker Aurorix 150 mg og 300 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med moklobemid, som er virkestoffet i Aurorix. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Statens legemiddelverk godkjenner at utenlandske pakninger med moklobemid 150 mg og 300 mg tabletter kan utleveres på blå resept. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. Apotekene kan få tillatelse av Legemiddelverket til å bytte til et tilsvarende legemiddel med samme virkestoff uten å kontakte legen.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.07.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.06.2020. Du bør informere pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Metformin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019


Det er mangel på Metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut tabletter med metformin 500 mg, 850 mg og 1000 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.03.2020. Informer pasientene om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck»

Atozet har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib og atorvastatin i løs kombinasjon kan forskrives på blå resept. Prisen på Atozet er blitt vesentlig høyere enn prisen for ezetimib og atorvastatin kjøpt hver for seg. Atozet mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Atozet «MSD»

Inegy har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 15.07.2019


Ezetimib/Simvastatin Glenmark, Ezetimib/Simvastatin Krka og løs kombinasjon av ezetimib og simvastatin har forhåndsgodkjent refusjon. Prisen på Inegy er blitt vesentlig høyere enn prisen for disse alternativene. Inegy mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.


Varselet gjelder følgende preparater: Inegy «MSD», Inegy «Orifarm»

Mangel på Burinex tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.06.2019


Det er meldt mangel på Burinex 2 mg tabletter. Pasienter som bruker Burinex 2 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende Burinex 2 mg tabletter. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Burinex «Karo Pharma»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått Pasienter som bruker Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019


Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Pasienter som bruker Dalacin liniment bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin, som er virkestoffet i Dalacin. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk.

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.12.2018


Det er for tiden mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Tamoxifen «Mylan»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Atenolol Mylan 100 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol på apoteket, som er det samme som Atenolol Mylan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Sinalfa 5 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med terazosin 5 mg, som er virkestoffet i Sinalfa. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»