Utgåtte preparater 2020

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Apolar «Actavis» salve (D07A B08 desonid).
Kortikosteroid gruppe II (middels sterke).
Krem er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Aripiprazole Mylan Pharma «Mylan S.A.S.» tabletter (N05A X12 aripiprazol).
Antipsykotikum.

Catapresan «Boehringer Ingelheim» tabletter (N02C X02 klonidin).
Migrenemiddel, sentraltvirkende antiadrenergikum.

Ceftazidim «Stragen» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske og pulver til injeksjonsvæske (J01D D02 ceftazidim).
Antibiotikum.

Ceftriaxon «Stragen» pulver til injeksjonsvæske (J01D D04 ceftriakson).
Antibiotikum, cefalosporin.
Pulver til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Clopidogrel «Actavis» tabletter (B01A C04 klopidogrel).
Plateaggregasjonshemmer.

Elonva «MSD» injeksjonsvæske (G03G A09 korifollitropin alfa).
Gonadotropin.

Esomeprazol Sandoz «Sandoz» enterotabletter (A02B C05 esomeprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Fluenz Tetra «AstraZeneca» nesespray (J07B B03 influensa, levende svekket).
Tetravalent influensavaksine (levende, svekket).

Flutivate «GlaxoSmithKline» krem (D07A C17 flutikason).
Kortikosteroid, gruppe III (sterke).
Salve er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Gemcitabine Accord «Accord» pulver til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum, pyrimidinanalog.
Konsentrat til infusjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Glucobay «Bayer AB» tabletter 50 mg (A10B F01 akarbose).
Antidiabetikum.
Tabletter 100 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Imacillin «Teva» granulat til mikstur (J01C A04 amoksicillin).
Aminopenicillin.
Tabletter er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Izba «Novartis» øyedråper (S01E E04 travoprost).
Glaukommiddel, prostaglandin F-analog.

Lunelax «Mylan Healthcare Norge AS» pulver (A06A C01 ispaghula (loppefrø)).
Romoppfyllende avføringsmiddel.

Mecastrin «Orifarm Generics» depottabletter (N05C H01 melatonin).
Sedativum. Hypnotikum.

Pantoprazol Sandoz «Sandoz» enterotabletter og pulver til injeksjonsvæske (A02B C02 pantoprazol).
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.

Ranitidin «ratiopharm» tabletter (A02B A02 ranitidin).
Histaminerg H2-reseptorantagonist.

Takrozem «Pierre Fabre» salve (D11A H01 takrolimus).
Immunsuppressivt middel, kalsineurinhemmer.

Voltarol «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare» medisinert plaster (M02A A15 diklofenak).
NSAID.

Zyban «GlaxoSmithKline» depottabletter (N06A X12 bupropion).
Røykeavvenningspreparat, NDRI.