Substansregister

Substans: Vitamin D


ATC-koder: B05X C-


Preparater som inneholder denne substansen:

Vitalipid Adult, Vitalipid Infant «Fresenius Kabi» kons. til inf.