Virkestoffregister


Virkestoff: Vasopressin


ATC-koder: H01B A01

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Empressin «Orpha-Devel» kons. til inf.