Virkestoffregister


Virkestoff: Trifluridin


ATC-koder: L01B C59

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Lonsurf «Les Laboratoires Servier» tabl.