Virkestoffregister


Virkestoff: Trastuzumabemtansin


ATC-koder: L01X C14

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Kadcyla «Roche» pulv. til kons. til inf.