Virkestoffregister


Virkestoff: Technetium (99mTc) tilmanocept


ATC-koder: V09I A09

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Lymphoseek «Norgine» preparasjonssett