Substansregister

Substans: Sulfametoksazol


ATC-koder: J01E E01


Preparater som inneholder denne substansen:

Bactrim «Roche» mikst., tabl.