Virkestoffregister


Virkestoff: Siltuksimab


ATC-koder: L04A C11

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Sylvant «EUSA Pharma» pulv. til kons. til inf.